Lopende projecten

Lopende projecten 2023


 

Project armoede vanuit de Eerstelijnszone

Binnen de eerstelijnszone nemen we op regelmatige basis deel aan de stuurgroep. Binnen de verschillende gemeenten binnen de eerstelijnszone leeft de idee te willen werken aan (kans)armoede bij kinderen en jongeren in armoede.

Als armoedevereniging zetten we heel graag mee onze schouders onder dit project. Welke route we gaan bewandelen? Dat wordt samen met de mensen en de werkgroep uitgetekend gedurende de komende maanden.

 

Vrijetijdsparticipatie

Als het lid van het netwerk Vrijetijdsparticipatie sleutelen we de laatste tijd mee aan de richtlijnen m.b.t. de vrijetijdskaart. De vrijetijdskaart zou financiële drempels moeten wegwerken in het vrijetijdsaanbod in Heist-op-den-Berg. We blijven deze optimaliseren in samenspraak met de mensen in armoede en zoeken zo samen naar de laagste drempels.

 

 

Duurzaamheid als hefboom voor mensen in kansarmoede

Vanuit de behoeftenbevraging van het Huis van het Kind kwamen verschillende zaken naar voren. We toetsen deze af binnen onze vereniging en schreven hier een mooi project rond uit.

Dit project diende we in bij de Warmste Week waar we de middelen hebben gekregen om dit project in 2023 verder uit te rollen. Ook de Lionsclub ondersteunt ons financieel in de verdere ontwikkeling.

We richten ons op twee noden bij gezinnen in Heist-op-den-Berg. Enerzijds startten we graag een ruilwinkel op waar jonge ouders speelgoed kunnen verkrijgen dat aangepast is aan de ontwikkelingsleeftijd van hun kind.

Daarnaast willen we, gezien de mobiliteitsmoeilijkheden in het verspreide Heist, extra inzetten op fietsen. Door te werken met het systeem van een fietsbieb zou het voor alle burgers mogelijk moeten zijn om een fiets te kunnen bezitten.

Hierin zijn we volop op zoek naar partners om ons project mee te ondersteunen zodat we hier een duurzaam verhaal van kunnen maken.Thema verkiezingen

Als jaarthema kozen we voor de aankomende verkiezingen. Hierin willen we onszelf vormen zodat we duidelijk zicht krijgen op de verschillende domeinen hun bevoegdheden zodat we signalen steeds aan de juiste overheden kunnen bezorgen.

Daarnaast willen we de Heistse bevolking mobiliseren om hun stemrecht ten volle te benutten en te stemmen vanuit kennis van de programma’s en ideologieën.

Binnen dit project plannen we uitstappen naar het Vlaams en Europees Parlement, vormingsmomenten over de bevoegdheden en richten we onze campagne op zowel beleidsmakers als de gehele bevolking.

Onze campagne van 17 oktober staat in het teken van je stem laten horen in 2024.Thema digitalisering

Binnen het thema digitalisering gaven we feedback op een website ontwikkelt door BIZ Brussel. Deze website zal zich richten tot alle mensen die informatie zoeken over centen, schulden of budgetten.

Daarnaast hebben we een vorming gepland staan op 5 september over cybercrime en phishing dankzij Politie Heist-op-den-Berg.

 

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be