Privacy

Privacyverklaring

(voor vrijwilligers en bezoekers)

Als vzw Den Draai verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze vrijwilligers en bezoekers.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Coördinator vzw Den Draai Onze-Lieve-Vrouwstraat 33 2220 Heist-op-den-Berg 0468/14.69.09 coordinator@vzwdendraai.be


Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

  •  je kan deelnemen aan onze activiteiten;
  • we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;

  • we de nodige subsidies kunnen aanvragen


Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail
  • Persoonlijk kenmerken : je leeftijd

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.


Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Zo geven we je gegevens door aan onze koepelorganisatie Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel voor

  • De vrijwilligersverzekering

  • Het verzorgen en verspreiden van het nationale tijdschrift en/of e-brief

  • Het verzorgen en verspreiden voor regionale en/of nationale activiteiten

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.


Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegeven hebt.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.


Onze website

Op onze website houden we geen gegevens bij van jou.


Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


Wijziging van deze verklaring

Vzw Den Draai kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we dit aan in onze vzw.Heist-op-den-Berg, augustus 2019

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be