KAN

KansArmoedeNetwerk 

het KAN

Het KansArmoedeNetwerk van Heist-op-den-Berg verenigt de noden van professional en die van de doelgroep met elkaar. 


In 2021 verenigden heel wat Heistse sociale organisaties zich om de lokale armoedebarometer in te vullen.. Vanuit dat overleg werd duidelijk dat er een grote nood is aan uitwisseling tussen verschillende actoren en werden er meteen enkele thema’s aangesneden.

Door de krachten van de verschillende actoren te bundelen, kunnen we structureler aan de slag.

Die vraag leeft, dat werd duidelijk tijdens ons overleg voor de lokale armoedebarometer.

Vanuit dit overleg slaan Den Draai en team Gelijke Kansen de handen in elkaar voor de opstart van een Heist armoedenetwerk, het KAN (KansArmoedeNetwerk).Hierna de link naar onze Inspiratienota - Communiceren met kwetsbare groepen(2022) De huidige partners binnen het KansArmoedeNetwerk - Kan zijn :


 • Den Draai vzw
 • Team gelijke kansen (lokaal bestuur Heist-op-den-Berg)
 • LIGO
 • Profo
 • Stuw
 • Kind & Gezin
 • CLB Kompas
 • CLB Mechelen
 • Kringwinkel Zuiderkempen
 • Samenlevingsopbouw
 • Maatschappij voor de huisvesting
 • CAW Boom-Mechelen-Lier
 • ELZ’s Pallieterland en Bonstato
 • Mutualiteit De Voorzorg
 • Mutualiteit LM Plus
 • Algemeen sociale dienst Heist-op-den-Berg
 • Dienst budgetten Heist-op-den-Berg
 • Huis van het Kind Heist-op-den-Berg
 • Cursuscentrum Heist-op-den-Berg
 • Gezinsondersteuner Heist-op-den-Berg
 • Beleidscoördinator Heist-op-den-Berg
 • Wijkgezondheidscentrum Heist-op-den-BergYes, we KAN!

Wil je graag jouw organisatie vertegenwoordigen binnen het KAN?  

Neem contact op met Inge Inge@vzwdendraai.be

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be