Wonen

Wonen onbetaalbaar

wonen onbetaalbaar armoede

Onze campagne voor het recht op wonen.

Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten.


Uit recente cijfers van  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSM)in regio Rivierland  blijkt dat het aantal personen die op de wachtlijst staan voor sociale woningen lichtjes zijn gedaald met 1,7 %.

In Heist-op-den-Berg is een stijging vastgesteld van bijna 10%. In 2020 stonden 884 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, in 2021 waren dat er al 965. Wanneer we over een periode van tien jaar kijken is het aantal mensen op de wachtlijst zelfs verdubbeld. “Ik heb daar niet meteen een verklaring voor”, zegt burgemeester Jan Moons (N-VA). “Er waren de afgelopen jaren nogal wat fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zou kunnen dat er daardoor een vertraging is gekomen in de toewijzingen. Anderzijds weet ik ook dat er enkele grote projecten bezig zijn.” zie artikel het Nieuwsblad van dinsdag 13 juni 2023.
DE volgende acties zijn reeds uitgevoerd.

 • We hebben de aanmaningsbrieven en procedure van diverse sociale verhuurkantoor nagelezen en advies gegeven om bepaalde punten aan te passen.  Deze aanpassingen zijn intussen verwerkt.
 • In september werden de Heistenaars in kennis gesteld van het RUP op de Aldi-site , het binnengebied tussen Oude Liersebaan, Stationsstraat en Oude Mechelbaan. Op termijn zouden hier 255 wooneenheden kunnen komen.  Wij hebben advies ingediend om een aantal van deze wooneenheden te reserveren voor sociale verhuur. 

  Succesjes

  Uittreksel van een artikel in de GVA betreffende de Aldi-Site. "De Maatschappij voor de Huisvesting (HKH) is bezig met de realisatie van de projecten Van Immerseelstraat in Itegem en het binnengebied Mechelsesteenweg/Halfstraat/Kerkbossenstraat in Heist-station.

  “In het eerste project gaat het om 25 appartementen, waarvan er zes zullen worden voorbehouden voor ouderen. Het tweede project gaat om 36 sociale huurwoningen, waarvan er vijf zullen voorbehouden worden voor mensen op leeftijd”, zegt David Geerts (PRO Heist), die schepen is bevoegd voor Wonen.

  De regeling werd goedgekeurd in de gemeenteraad. Het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen werd ervoor gewijzigd. “Zo kunnen we effectief inspelen op de lokale situatie en rekening houden met de specifieke noden”, aldus Geerts."In 2021 hebben we enquêtes afgenomen bij personen in kwetsbare situaties. We danken onze partners o.a. WGC, Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg (sociale kruidenier, woonpunt, algemene sociale dienst en dienst budgetten) waardoor we deze mensen hebben kunnen bereiken.

De antwoorden op de enquête zijn ingedeeld in verschillende categorieën

  • -  Alle huishoudens

  • -  Sociale huurders

  • -  Huurders op de privémarkt - Eigenaars

We hopen met deze cijfers de noden te kunnen duiden en onze aanbevelingen te kunnen verantwoorden.

In  het rapport vindt u cijfers en de aanbevelingen.


Woonzaak


Den Draai wordt door Woonzaak  in de bloemetjes gezet als winnaars van de woonchallenge. Eerder dit jaar werd de Woonchallenge georganiseerd.  Het werd al heel duidelijk dat betaalbaar wonen moeilijk is in Heist-op-den-Berg. De inzendingen van Den Draai voor de woonchallenge maakten dat heel duidelijk.

Ze roepen, samen met de Woonzaak, lokaal beleid op om de Woonzaak mee te ondertekenen


De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. ! 

Wonen is een grondrecht. Via juridische weg, willen we de Vlaamse overheid alsnog overtuigen om de nodige maatregelen te treffen

Voor meer info,over Woonzaak klik op . Wat doet vzw Den Draai met de wooncrisis, en welke rol spelen zij voor mensen in armoede? Ze stellen zichzelf hier even voor! 

Tijdens Woonzaak on tour verzamelen we ook klachten die mensen hebben rond de wooncrisis. Zo ook Pascale, die deze ochtend deze klacht met ons deelde:

"Toen ik ging samenwonen met mijn vriend werd mijn ziekte-uitkering plots met 250 euro verminderd. Maar ik was ook een heleboel voordelen kwijt zoals vermindering voor culturele activiteiten en openbaar vervoer. Ik ging heel graag naar toneel, maar voor 50 in plaats van 15 euro werd het onbetaalbaar."


woonzaak den draai

Klik op de foto voor meer info
Woonzaak Heist op den Berg

DE WOONCHALLENGE

Wat is de Woonchallenge?

De Woonchallenge is een reeks uitdagingen die jullie tot een goed einde moeten brengen in verband met het recht op wonen. Elke uitdaging behandelt een ander woonthema.

De opdrachten van de Woonchallenge zijn een mix van creatieve en verbindende uitdagingen. Ze zijn erop gericht om stil te staan bij de woonproblematiek, deze zichtbaar te maken en aan te kaarten.


wooncrisisis woonchallange recht op wonen

Klik op de foto om te vergroten

De Woonchallenge is afgesloten maar daarmee eindigt niet onze strijd voor het recht op wonen, voor iedereen!

Als herinnering gaven we de Heistse schepen van wonen, David Geerts, deze creatieve attentie. (Zie foto) Wanneer we enquêtes en gesprekken rond wonen in Heist hebben afgewerkt, zullen we zeker met hem in gesprek gaan rond de Heiste struikelblokken voor gezinnen in kwetsbare situaties. Bedankt om ons te horen.

In het najaar zullen we in gesprek gaan met de woonraad en het lokaal bestuur op basis van de verzamelde signalen rond wonen in Heist!

Dikke merci aan álle deelnemers om hier mee een punt van te maken!

#woonchallenge #woonzaak

Onbetaalbare momenten


Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar.

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. In België staat het recht op wonen in de Grondwet (artikel 23, 3°) én in de Vlaamse Wooncode (artikel 3). Je ergens thuis voelen is een basisbehoefte. Zonder veilige thuishaven is het moeilijk om werk te vinden, sociale contacten uit te bouwen of je te integreren. Zelfs je gezondheid staat of valt met je huisvesting.

Met dank aan onze partner voor de info.

Wooncrisis

Zitten we dan in een wooncrisis? Ja en neen. Het woord ‘crisis’ doet denken aan een tijdelijke, schrijnende situatie. In werkelijkheid wordt er al jaren geen vooruitgang gemaakt in het woonbeleid. Dit is geen nieuwe crisis. Er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht wonen, en de effectieve situatie op het terrein. Te veel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.

Woonzorgen


In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In Brussel nog eens 48.804. Deze mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een woning zoeken op de private huurmarkt: er zijn namelijk té weinig sociale woningen.

De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van afkomst, maar ook op basis van inkomen en statuut (denk maar aan mensen met een uitkering van het OCMW).

Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.

Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van wie er woont. De kwaliteit van de ‘goedkoopste’ woningen is er niet veel op vooruit gegaan. 13% van de woningen vertoont nog steeds zeer ernstige gebreken.

Te klein wonen is een andere zorg. Overbezetting heeft een zware impact op de gezinsdynamiek. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy, of ruimte voor schoolwerk. Ongeveer 1 op 5 mensen in armoede woont in een te kleine woning. Dat is onaanvaardbaar.

Recht op wonen

De oplossingen zijn nochtans niet vergezocht. Slechts 6% van de woningen in Vlaanderen is momenteel sociale woning. Onze buurlanden hebben een veelvoud van dat aantal aan sociale woningen. Er is dus zeker ruimte voor meer sociale woningen. Een uitbreiding van een kwalitatief aanbod zal de krapte op de private huurmarkt verlichten. En minder mensen zullen genoodzaakt zijn om daar te dure en te slechte woningen te huren.

Een groter aanbod sociale woningen uitbouwen kost tijd. Maar ondertussen moet het beleid het recht op wonen wel garanderen. Zeker groepen die (nog) niet in aanmerkingen komen voor een sociale woning moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dit kan via financiële ondersteuning, maar ook door alternatieve woonvormen op de private markt uit te bouwen.

Den Draai vzw

VZW Den Draai, Noordstraat  25, 2220 Heist-op-den-Berg

ondernemingsnummer: BE 810.532.981

Info@vzwdendraai.be

coordinator@vzwdendraai.be